Strona główna
  Telekomunikacja Polska spis numerów

intercity

Temat: karta sim tt gratis do rachunku
Jeszcze jest kwestia 4 cyfry... Tak jak bylo z Era i 666 gdzie PTC ma zakres numeracji 6661... do 6665... jesli dobrze pamietam a 6666... ma Telekomunikacja kolejowa. Moj starter ma 7951... Na WIKIPEDII jest spis prefiksów i tam jest wyszczególniona Era od 6660, 6661, 6662, 6663 i 6664, a koło 795- pisze tylko o Orange. yagi, oczywiście nie myśl sobie, że Ci nie wierzę, bo Wikipedia, czasami się myli A ja znam niektóre prefiksy (do jakiej sieci należały od "urodzenia" startera), bo sprzedawałem na Świstaku i Allegro startery z "lepszymi" numerami, póki ... te same startery co mi zablokowali w momencie blokady konta). Może Admini powinni pomyśleć nad stworzeniem listy prefiksów (tak, wiem jest przenośność numerów, ale mało osób to robi chyba ok.1%) wszystkich sieci w Polsce - telepolis to wiarygodne źródło nie to co Wikipedia (w sprawach telekomunikacji- nikogo nie chcę obrażać ). Pozdrawiam!
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=28532Temat: Zmiana numeracji krajowej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2005 roku w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 145, poz. 1215) Telekomunikacja Polska wprowadza nowy jednolity schemat realizacji połączeń miejscowych i strefowych (lokalnych). Od 5. grudnia 2005 przed każdą rozmową lokalną należy wybierać zero, swój numer kierunkowy, a następnie numer abonenta, np.: w Warszawie 22 777 33 22 w Katowicach 32 701 12 34 Ceny połączeń lokalnych pozostają bez zmian. Zmiana nie dotyczy: • Numerów Abonenckich Usług Specjalnych (AUS), czyli: - trzycyfrowe numery alarmowe, np. 999, 112 - czterocyfrowe, np. 90 50, 94 91 - sześciocyfrowe, np.118 913, numery informacyjne tp • Wyboru numeru na połączenia międzystrefowe (międzymiastowe) • Wyboru numeru na połączenia do sieci komórkowych • Wyboru numeru na połączenia internetowe (dial-up) Należy pamiętać o konieczności przeprogramowania urządzeń takich jak: aparaty telefoniczne (spis numerów telefonicznych), faksy, centralki PABX, oraz innych urządzeń umożliwiających automatyczne wybieranie numerów w ruchu lokalnym i strefowym.
Źródło: forum.techtronic.com.pl/viewtopic.php?t=33953


Temat: Co nowego w sieci ?
Prywatne numery Polaków nielegalnie w sieci? Prawdopodobnie i Twoje dane osobowe - z adresem i numerem telefonu - są publikowane w sieci. Dzieje się to bez Twojej zgody i w dodatku masz niewielkie szanse, aby zażądać ich usunięcia. W Internetowej Książce Telefonicznej są podane nazwiska, adres i numery telefonów abonentów Telekomunikacji Polskiej, Dialogu i Netii. Telekomunikacja Polska kolejny raz próbuje doprowadzić do ... firmy Marta Pietranik. - "Udostępniamy je jedynie Telekomunikacji Polskiej, która przygotowuje ogólnopolski spis numerów wszystkich operatorów." Dział prawny Dialogu zbada sprawę wykorzystania swoich danych przez IKT. "W ciągu kilku dni będzie...
Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=1624


Temat: Spis Abonentów
Szanowni Państwo, zgodnie z Europejskim porządkiem prawnym w każdym kraju Unii Europejskiej powinien istnieć ogólnokrajowy spis numerów telefonicznych wszystkich Abonentów. Spis taki pozwala na uzyskanie informacji o numerach Abonentów wszystkich sieci ... Polkomtel jak i inni polscy operatorzy zostali zobowiązani do przekazywania informacji o numerach swoich Abonentów (numer telefonu oraz dane adresowe) na rzecz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących świadczyć usługi informacji o numerach. Decyzją UKE Telekomunikacja Polska S.A. (TP S.A.) została zobligowana do świadczenia usługi ogólnokrajowej informacji o numerach w formie: * OBN - ogólnokrajowa informacja o numerach telefonicznych (informacja głosowa) * OSA - ogólnokrajowy spis abonentów, wydawany przez TP S.A. w firmie papierowej i elektronicznej TP S.A. będzie pierwszym w Polsce przedsiębiorcą świadczącym usługi informacji o numerach wszystkich abonentów i pierwszym przedsiębiorcą, któremu Polkomtel zobowiązany jest przekazać informacje o numerach swoich abonentów. Każdorazowo o przekazaniu danych do TP S.A. będziemy Państwa informować. W każdej chwili kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, bądź opiekunem handlowym mogą...
Źródło: k800i.pl/viewtopic.php?t=21633


Temat: Internet dla wszystkich
linie telefoniczną powinien mieć ją podłączoną (max do 10 miesięcy???). Co w przypadku gdy linia nie zostanie podłączona (TP płaci opłatę niedoszłemu abonentowi) 2. Podłączenie lini telefonicznej nie oznacza automatycznie, że...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=44487


Temat: Us?uga powszechna ?wiadczona przez TP
Rzecznik Prasowy UKE Jacek Strza?kowski og?osi? dnia 2006-05-08 na stronach UKE nast?puj?cy komunikat: Telekomunikacja Polska S.A. zosta?a wyznaczona do ?wiadczenia us?ugi powszechnej na terenie ca?ej Polski. Prezes Urz?du Komunikacji Elektronicznej podj?? 5 maja 2006 r. decyzj? o wyznaczeniu Telekomunikacji Polskiej S.A. do ?wiadczenia us?ugi powszechnej na obszarze wszystkich 49 stref numeracyjnych w Polsce. Jednocze?nie w drugiej decyzji Prezesa UKE z 5 maja ... 6 miesi?cy od dnia dor?czenia, * warto?ci wska?nik?w dost?pno?ci i jako?ci ?wiadczenia us?ugi powszechnej jakie powinny by? dotrzymane przez TP S.A., * obowi?zek ?wiadczenia osobom o udokumentowanych niskich dochodach oraz osobom ... decyzji okre?laj?cej szczeg?owe warunki ?wiadczenia przez TP S.A. us?ugi powszechnej na wnioskowany przez Sp?k? okres 5 lat. Us?uga powszechna to zestaw us?ug telekomunikacyjnych, jakie powinny by? dost?pne wszystkim u?ytkownikom ko?cowym stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jako?ci i po przyst?pnej cenie. W jej sk?ad wchodz? nast?puj?ce us?ugi: * przy?czenie pojedynczego zako?czenia sieci w g?wnej lokalizacji abonenta (z wy?czeniem ... tak?e zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym po?czenia do sieci Internet; * udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udost?pnianie spis?w abonent?w; * ?wiadczenie udogodnie? dla os?b niepe?nosprawnych; * ?wiadczenie us?ug telefonicznych za pomoc? aparat?w publicznych. W zwi?zku z wyznaczeniem TP S.A. do ?wiadczenia us?ugi powszechnej u?ytkownicy b?d? mogli korzysta? tak?e z innych us?ug wymienionych w Prawie telekomunikacyjnym, tj.: * ... podmiotu zobowi?zanego do ?wiadczenia us?ugi powszechnej, rozpocz?te 2 wrze?nia 2005 r., zosta?o nierozstrzygni?te z powodu uchybie? formalnych jedynej oferty z?o?onej przez TP S.A. W drugim konkursie og?oszonym 22 grudnia 2005 r. r?wnie? wystartowa?a tylko TP S.A. Prezes UKE stwierdzi?, i? jedyna oferta z?o?ona przez TP S.A. przesz?a pozytywnie dwu-etapowe post?powanie konkursowe i w drodze decyzji z 5 maja 2006 r. wyznaczy? Sp?k?...
Źródło: telekomunikacja.wada.pl/viewtopic.php?t=5351


Temat: Rzeczypospolita i karytatura Mahometa
z ich e-mailami i numerami telefonów, a także wzory listów. O ile rozgłos wokół okładki może wyjść "Machinie" na dobre (być może o to chodziło redakcji), to utrata reklamodawców oznacza kłopoty. Z umów z "Machiną" wycofały się już Telekomunikacja Polska SA, Orange i Philips. - Gdy zaczęły przychodzić e-maile, podjęliśmy decyzję, że nie chcemy brać w tym udziału. Nie zamierzamy obrażać niczyich uczuć religijnych - mówi Marcin Gruszka z biura prasowego Orange. Podobnie zareagował Philips. Polska filia koncernu otrzymała kilkadziesiąt listów. - Wstrzymaliśmy współpracę z "Machiną". Nie wykluczamy współpracy w przyszłości, ale chcielibyśmy się odciąć od tego, co się teraz dzieje - podkreśla Beata Jedynak z Philips Polska. A Barbara Górska, rzecznik prasowy TP SA, oświadcza kategorycznie: - W kolejnym numerze "Machiny" naszych reklam ... stragany wokół Jasnej Góry, na których roi się od kiczowatych dewocjonaliów. Do protestu włączył się ks. Paweł Gronowski, prezes Radia Plus Polska, apelując do wydawców pisma o wycofanie całego nakładu. - ... nie najlepiej świadczy o wydawcach, którzy świadomie grają na uczuciach wielu ludzi. Skandal to przecież najlepsza droga promocji - powiedział "Gazecie". Zerowy numer pisma wydrukowano w nakładzie 30 tys. i rozesłano pocztą m.in. do dziennikarzy. Nie trafił do kiosków, czytelnicy na razie mogą zamawiać to wydanie jedynie przez internet. Pierwszy numer magazynu ma trafić do kiosków w marcu w nakładzie 100-120 tys....
Źródło: forum.przemysl24.pl/showthread.php?t=811 Pokrewne
 : intercity
 : Telekomunikacja Wrocław ul Purkyniego
 : Telekomunikacja Książka telefoniczna indywidualni
 : Telekomunikacja Książka telefoniczna.pl
 : Telekomunikacja TP numery kierunkowe
 • krolik miniaturka ile wazy
 • hokej tabele
 • wypalanie kurzajek
 • odbiF3r iloB6ciowy
 • najlepszy antywirus nie mulacy kmpa
 • bijan
 • 6 weidera efekty- fotki
 • jak sprawdzi rozmowy przychodzce w orange
 • jan prosper witkiewicz.
 •  . : : .
  Copyright (c) 2008 intercity | Designed by Elegant WPT